Rödbrun månmätare
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)

Rödbrun månmätare Selenia tetralunaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767). Rödbrun månmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 29-50 mm. Larven lever på al, ek, och sälg, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer