Lövskogsnunna
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

Lövskogsnunna Lymantria dispar T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758). Lövskogsnunna förekommer sällsynt från Sk till Sö, har vid sällsynta tillfällen uppträtt som skadedjur, detta gäller särskilt under åren 1898 - 1902. Vingbredd 36-65 mm. Larven lever huvudsakligen på lövträd, förpuppning i en gles kokong på marken eller i barkspringor. OBS! bild på en tvåkönad individ.

Mediafiler på webben
Läs mer