Svartgördlad strimmätare
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Svartgördlad strimmätare Horisme tersata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, larv. Svartgördlad strimmätare förekommer lokalt tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever på trolldruva och skogsclematis, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer