Rostgumpsdvärgmal
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)

Rostgumpdvärgmal Stigmella trimaculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828). Rostgumpdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår mörkt orangefärgade, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Bakkroppen skarpt orange hos hanen, grå hos honan. Framvingarna gråbruna med gulvit teckning. Bakvingar ljusgula hos hanen, grå hos honan.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer poppel.

Associationer

Näringsväxt: Populus nigra.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni början av juli samt en andra generation i augusti. Larven är gröngul och gör en gångmina, som ibland kan vara fläcklik, med exkrementerna i en mittlinje. Kokongen är mörkt brunaktig.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Rostgumpdvärgmal Stigmella trimaculella.

Mediafiler på webben
Läs mer