Kardborrblomvecklare
Aethes rubigana (Treitschke, 1830)

Kardborrblomvecklare Aethes rubigana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes rubigana (Treitschke, 1830). Kardborrblomvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever från september till april i blomkorgarna på kardborre.

Mediafiler på webben
Läs mer