Tandfläckigt lundfly
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)

Tandfläckigt lundfly Hada plebeja T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hada.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hada plebeja (Linnaeus, 1761). Tandfläckigt lundfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Phalaena nana Hufnagel, 1766

Mediafiler på webben
Läs mer