Taggig vintermätare
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Taggig vintermätare Apocheima hispidaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Apocheima.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Taggig vintermätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 35-38 mm, honan saknar vingar. Larven lever på ek men även på björk och asp, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer