Svävfluglik dagsvärmare
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

Svävdagsvärmare Hemaris tityus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758). Svävdagsvärmare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 37-44 mm. Larven lever på vädd, måror, try och snöbär, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer