Sirlig björkguldmal
Phyllonorycter corylifoliellus (Hübner, 1796)

Sirlig björkguldmal Phyllonorycter corylifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter corylifoliellus (Hübner, 1796). Sirlig björkguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-10 mm. Huvudhår brungula. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns en ljus hake, mörkt begränsad. På bakkanten fins två hakar varav den innersta är långt utdragen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig förbi basen av hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogskmarker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula. Larven har även uppgetts leva på diverse växter som björk, hagtorn, rönn, oxbär m. fl.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en översidig mina, förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Synonym Lithocolletis betulae Zeller, 1839

Mediafiler på webben
Läs mer