Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)

Lönnfruktsdvärgmal Ectoedemia sericopeza T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839). Lönnfruktsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår gula till rostbruna, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt svartbruna med vitaktig teckning. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer skogslönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer platanoides.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation juli-augusti. Till färgen gul. Honan till första generationens larver lägger sina ägg på lönnfruktens vingar. Honan till andra generationens larver lägger sina ägg på blomknoppar. Vid kläckning borrar sig larven in i frukten respektive knoppen och gör där en mina med exkrementerna spridda. Kokongen är gulbrun och hittas ofta på lönnfrukter.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Medelpad. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina och kokong av Lönnfruktsdvärgmal Ectoedemia sericopeza i lönnfrukts.

Mediafiler på webben
Läs mer