Vårtbjörksdvärgmal
Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)

Vårtbjörksdvärgmal Ectoedemia occultella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767). Vårtbjörksdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7,5 mm. Huvudhår svarta hos hanen, gula hos honan, krage svart hos hanen, gul hos honan, ögonlock vita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna svarta med silverfärgat tvärband, hos hanen med vita doftfjäll på undersidan. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är grönvit och gör en fläckmina, oftast flera minor i samma blad, med exkrementera samlade i en fläck under vilken larven gömmer sig. Kokongen är brunsvart.

Utbredning

Förekommer allmänt i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mina av Vårtbjörksdvärgmal Ectoedemia occultella i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer