Storpunktsmott
Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)

Storpunktsmott Phycitodes binaevella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phycitodes binaevella (Hübner, 1813). Storpunktsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 18-26 mm. Larven lever i augusti september i blommor av renfana, tistlar, gråbo och aster, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer