Gulhalsat ängsfly
Apamea scolopacina (Esper, 1788)

Gulhalsat ängsfly Apamea scolopacina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apamea scolopacina (Esper, 1788). Gulhalsat ängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 31-35 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer