Johannesörtvecklare
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)

Johannesörtvecklare Lathronympha strigana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Lathronympha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
prep MC 461Lathronympha strigana (Fabricius, 1775). Johannesörtvecklare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i maj i hopspunna bladskott på johannesört, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Tortrix hypericana Hübner, 1799

Mediafiler på webben
Läs mer