Ejder
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)

Ejder hane Ron Knight

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

Beskrivning

Ejdern är en stor praktfull andfågel som förekommer längs större delen av våra kuster. Hanen kallas för Guding och honan för Åda. I Östersjö-området har arten minskat kraftigt på senare år och totalt häckar ca 150 000 par i Sverige (2012).

Biologi

Längd 63 cm.
Ejdern är kraftigt byggd med karakteristisk huvudprofil. Näbben bildar en rak linje med pannan. Hanen i praktdräkt (november-juni) har svartvit dräkt med svart hätta och ljusgrön fläck i nacken. Honan liknar hanen till formen men har brunspräcklig dräkt. Ungfåglar liknar honan men är mörkare och har ett tydligt ögonbrynsstreck.

Habitat

Ejdern häckar längs större delen av den svenska kusten. I vissa kust-avsnitt är den mindre vanlig, men i skärgårdsmiljö förekommer den ofta talrikt.

Migrering

Flyttar till södra Östersjön, Danmark och delvis till Nordsjön. Hanarna flyttar ofta under sommaren, honorna under förhösten och ungfåglarna under hösten, framförallt i oktober. Återvänder i april-maj. Den längsta noterade flyttningen är 1498 km.

Födoval

Huvudfödan är blåmusslor. Ungarna äter kräftdjur och andra smådjur.

Beteende

Ejdrarna ligger ofta utspridda i stora flockar ute i vattnet. De söker sin föda genom att dyka ned till 10-15 m djup. Under flyttning ses sträcken flyga lågt över vattenytan, ofta i en lång rad.

Fortplantning

Paret bildas under vårvintern och håller ihop fram till ruvningen. Boet byggs ofta på mindre öar och ejdrarna häckar ibland i kolonilika samlingar. Honan lägger 4-6 ägg som hon ruvar i 26 dagar. Äggen är grönaktiga och ca 77 mm långa och 48 mm breda. Ungarna följer honan och flera honor slår ofta ihop sina kullar och bildar små flockar. Ungarna är flygfärdiga efter 65-75 dagar.

Utbredning

Arten häckar i kustnära nordliga områden av Europa, Asien och Nordamerika och många populationer flyttar kortare sträckor.Mediafiler på webben
Läs mer