Gräshoppor
Caelifera

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt , Urban Wahlstedt CC-BY


Trivialnamn

Klassificering


Beskrivning

Torngräshoppor och gräshoppor har kortare antenner än kroppen och honorna har mycket kort äggläggare.

Biologi

Beteende

Läte. Gräshoppornas ljud frambringas hos de flesta arter genom att bakbenen gnids mot täckvingarna. En del arter alstrar också ljud i flykten. I regel spelar båda könen. Torngräshopporna kan inte spela alls.

Livscykel

Torngräshoppor. Torngräshoppornas ägg kläcks någon gång i juli, larverna är då endast cirka två millimeter. Antalet larvstadier är fem för hanarna och sex för honorna. Utvecklingen tar hela hösten i anspråk och det händer faktiskt att de först nästkommande vår genomgår slutlig förvandling. De kan alltså övervintra som larv såväl som vuxen. Detta gör att fullvuxna torngräshoppor kan påträffas så fort som snön har dragit sig tillbaka. Parning och äggläggning sker på våren, i april/maj i södra Sverige. Gräshoppor. Äggen kläcks någon gång i maj. Ut kryper millimetersmå larver som påminner om sina föräldrar, har full längd på antennerna men saknar vingar. Innan de blir vuxna ömsar de hud fem till sex gånger.Vinganlagen framträder först i näst sista stadiet som små flikar alldeles bakom halsskölden. I sista larvstadiet ser man tydligt de blivande flygvingarna. Mellan dem kan man skönja de underliggande täckvingarna. När djuret ömsar hud för sista gången och nu blir det färdiga, fullbildade djuret, läggs vingarna tillrätta så att täckvingarna ligger ovanför och skyddar flygvingarna. Detta sker hos en del gräshoppsarter redan kring midsommar och hos övriga gräshoppor i juli. Efter detta inträder spel- och parningsperioden och de olika arternas läten börjar höras. Under sensommaren och hösten sker också äggläggningen. De vuxna individerna lever relativt länge och de lyckas i regel klara sig igenom de första frostnätterna, men tvingas till sist att ge upp för vinterns köld och matbrist. I södra Sverige kan man ibland påträffa de sista djuren ända till början av december. Övervintringen sker sedan endast i form av ägg.

Bestämning

Översiktsbild. Hopprätvingar - Orthoptera: 1 Grön vårtbitare, 2 Grå vårtbitare, 3 Större vårtbitare, 4 Ekvårtbitare, 5 Grön hedvårtbitare, 6 Sävvårtbitare, 7 Lövvårtbitare, 8 Cikadavårtbitare, 9 Buskvårtbitare, 10 Ljungvårtbitare, 11 Fjällgräshoppa, 12 Skogsgräshoppa, 13 Trumgräshoppa, 14 Rosenvingad gräshoppa, 15 Blåvingad gräshoppa, 16 Kärrgräshoppa, 17 Guldgräshoppa, 18 Grön ängsgräshoppa, 19 Rödgumpsgräshoppa, 20 Alvargräshoppa, 21 Skärrande gräshoppa, 22 Backgräshoppa, 23 Slåttergräshoppa, 24 Solgräshoppa, 25 Strandängsgräshoppa, 26 Sydängsgräshoppa, 27 Kortvingad gräshoppa, 28 Myrgräshoppa, 29 Mindre klubbgräshoppa, 30 Större klubbgräshoppa, 31 Europeisk vandringsgräshoppa

Nyckel

1. Halssköld med sidolister. Panna och hjässa oftast i spetsig vinkel. De flesta arterna......................2
- Halssköld utan sidolister. . Panna och hjässa nästan i rät vinkel. Ofta större arter....................19

2. Antenner helt igenom trådformade..................4
- Antenner med förtjockad eller tillplattad spets...3

3. Semaforliknande antenner med vit spets. Medelstor art, 14 – 24 mm.............................Större klubbgräshoppa Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)
- Antenn enfärgad med liten klubba eller endast tillplattad längst ut. Liten art, 11 – 16 mm .........Mindre klubbgräshoppa Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

4. Halssköldens sidolister otydligt inåtbuktade....5
- Halssköldens sidolister markant inåtbuktade.....13

5. Täckvingar ungefär av bakkroppens längd eller längre.............................................8
- Täckvingar ungefär lika korta som huvud och halssköld tillsammans. Honor hos tre arter.........6

6. Långsträckt, 22 - 30 mm, enfärgat grå eller beige med röda bräm på baklåren. Panngropar saknas. Guldglans i vissa lägen...Guldgräshoppa Chrysochraon dispar(Germar, 1831-35)
- Normalstor, 16 – 23 mm, med beige, grå eller gröna färger. Ett par gropar i pannan...................7

7. Vanlig i frodiga gräsmarker. Halssköldens tvärskåra strax bakom mitten. Sällan röda bakben.... ...Kortvingad ängsgräshoppa [[Chorthippus parallellus]] (Zetterstedt, 1821) Synonym C. longicornis (Latreille 1804)
- I myrar och mossar. Halssköldens tvärskåra i mitten. Ofta röda bakben...............Myrgräshoppa Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)

8. Varierande antennlängd. Bakvingar välutvecklade. Täckvingar når som regel åtminstone till bakknäna, som ibland är lite mörka .........................11
- Antenner av halva kroppslängden. Förkrympta bakvingar. Täckvingar oftast kortare än bakkroppen. Bakknän skarpt svarta. Hanar av tre arter..........9

9. Glänsande grön eller gulaktig. Långsträckt utskott bak. Panngropar saknas. Guldglans i vissa lägen..... Guldgräshoppa Chrysochraon dispar(Germar, 1831-35)
- En- eller flerfärgat i beige, grå eller grönt. Ett par gropar i pannan.........................10

10. Vanlig i frodiga gräsmarker. Halssköldens tvärskåra strax bakom mitten. Sällan röda bakben....................Kortvingad ängsgräshoppa [[Chorthippus parallellus]] (Zetterstedt, 1821) Synonym C. longicornis (Latreille 1804)
- I myrar och mossar. Halssköldens tvärskåra i mitten. Ofta röda bakben....Myrgräshoppa Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)

11. Storväxt, uppemot 39 mm, eller med vingar som räcker en bra bit förbi bakknäna. Baklår med röda bräm....Kärrgräshoppa Mecostethus grossus (Linnaeus, 1758)
- Normalstor, högst 24 mm, med vingar som på sin höjd når ungefär till bakknäna...................12

12. Halssköldens sidolister liksom utdragna frånvända parenteser........ Strandängsgräshoppa Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)
- Halssköldens sidolister liksom utdragna spegelvända ”S” ......Sydängsgräshoppa Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

13. Halssköldens sidolister vinkelaktigt inåtbuktade...................................15
- Halssköldens sidolister båglikt inåtbuktade. Buk nästan kal................................14

14. Palper enfärgat ljusa. Inget rödaktigt på bakkroppen............Grön ängsgräshoppa Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)
- Palper mörka med kontrasterande vita ändar. Rött på bakkroppen.....Rödgumpgräshoppa Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821) Synonym O.rufipes (Zetterstedt, 1821)

15. Täckvingar med stora fönsterliknande fält i mitten. Buk nästan kal.....................18
- Täckvingar, utan stora fönsterliknande fält i mitten....................................16

16. Täckvingar, når alltid förbi bakknäna, Normalstora, 13 – 25 mm, med lurviga framben och buk.........................................17
- Täckvingar når på sin höjd till bakknäna. Liten art, 11 – 19 mm, med kal buk. Skiljs från mindre klubbgräshoppan genom att huvudet här är kortare än halsskölden… Alvargräshoppa Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)

17 . Längd hane 13 – 15 mm, hona 16 – 22 mm. Hanens främre täckvingekant med kraftigt utvidgat fönsterlikt fält. Svårskild i övrigt............. Slåttergräshoppa Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
- Längd hane 14 – 18 mm, hona 19 – 25 mm. Hanens främre täckvingekant med svagt utvidgat fönsterlikt fält. Svårskild i övrigt.............Backgräshoppa Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

18. Normalstor, 13 – 22 mm, med ofärgade bakvingar. Täckvingarna når endast till bakknäna....................Solgräshoppa Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758)
- Ganska stor, 18 – 29 mm, med mörka bakvingar. Åtminstone hanens täckvingar når förbi bakknäna…… Skärrande gräshoppa Stauroderus scalaris (Fischer-Waldheim, 1846)

19. Kraftiga arter med förkrympta vingar. Kägelformat utskott mellan frambensfästena...............20
- Långa välutvecklade vingar . Inget utskott mellan frambenen.................................21

20. En vingbredd mellan vingspetsarna…Skogsgräshoppa Podisma pedestris (Linnaeus, 1758
- Betydligt smalare än en vingbredd mellan vingspetsarna..........Fjällgräshoppa Melanoplus frigidus(Boheman 1846)

21. Skarpt färgade bakvingar..................22
- Genomskinliga bakvingar. Jättestor art, 30 – 75 mm… Europeisk vandringsgräshoppa Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)

22.Blå bakvingar..............Blåvingad gräshoppa Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)
- Rödaktiga bakvingar......................23

23. Klarröda bakvingar.......Trumgräshoppa Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
- Rosafärgade bakvingar.......Rosenvingad gräshoppa Bryodema tuberculata (Fabricius 1775)

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer