Björkgördelmätare
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)

Björkgördelmätare Cyclophora albipunctata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767), hane. Björkgördelmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-25 mm. Larven lever på björk, förpuppning i ett tunt spinn på stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer