Afrikabuskfly
Amphipyra berbera Rungs, 1949

Afrikabuskfly Amphipyra berbera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amphipyra berbera Rungs, 1949. Afrikabuskfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 47-52 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer