Skogskärrfältmätare
Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)

Skogskärrfältmätare Lampropteryx otregiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917), hona. Skogskärrfältmätare förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever på vattenmåra, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer