Kraftig smaragdflickslända
Lestes dryas (Kirby, 1890)

Kraftig smaragdflickslända - Lestes dryas T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Arten liknar allmän smaragdflickslända men är något grövre byggd. Hanarna kan skiljas från varandra på de bakre analbihangen.

Beskrivning

Bakkropp 23-35 mm, bakvinge 21-25 mm.  Hanens blåpudring på bakkroppens främre del täcker ej hela segment 2.

Biologi

Habitat

Förekommer vid stillastående vatten.

Utbredning

Kraftig smaragdflickslända förekommer norrut till Värmland och Dalarna, med en isolerad utbredning i Norrbotten (sammanhängande med den finska utbredningen), samt även på Öland och Gotland, nyligen också funnen i Medelpad. Arten har en mer splittrad utbredning än allmän smaragdflickslända, men kan lokalt vara vanligare än denna. Flygtid. Från juli till augusti, något tidigare än allmän smaragdflickslända.

Mediafiler på webben
Läs mer