Allmän malmätare
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)

Allmän malmätare Eupithecia vulgata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809). Allmän malmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-19 mm. Larven lever på maskros och lysing, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer