Granblomknoppmal
Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)

Granblomknoppmal Dichomeris latipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichomeris latipennella (Rebel, 1937). Granblomknoppmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever på knoppar av gran.

Mediafiler på webben
Läs mer