Nordlig knoppmal
Argyresthia svenssoni Bengtsson & Johansson, 2012

Nordlig knoppmal Argyresthia svenssoni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Argyresthia svenssoni nordlig knoppmal
Argyresthia svenssoni (Heydenreich, 1851). Nordlig knoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar glänsande gulgrå. Bakvingar grå. Går ej att åtskilja på yttre karaktärer från Argyresthia glabratella.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer gran.

Associationer

Näringsväxt: Picea abies.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever minerande i ett skott vars barr faller av och vissnar, före förpuppningen gnager larven upp ett cirkelrunt hål som täcks med silke, puppan vilar i en vit kokong i granskottet.

Utbredning

Förekommer från Värmland till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Norge och Finland men ej i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer