Hagtornsveckmal
Parornix anglicella (Stainton, 1850)

Hagtornsveckmal Parornix anglicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix anglicella (Stainton, 1850). Hagtornsveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår ljusbruna, krage smutsvit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns en otydlig ljus fläck. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix carpinella men vingfransarnas yttersta delningslinje slutar före spetsen så att fransarna har vita spetsar.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar.

Associationer

Näringsväxter: Crataegus, Cotoneaster, Amelanchier, Sorbus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni och augusti. Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en mina och senare i till kägla omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong i bladet.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer