Rosenbandvecklare
Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)

Rosenbandvecklare Argyroploce roseomaculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851). Rosenbandvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever från hösten till maj under omvikt bladkant på vitpyrola.

Mediafiler på webben
Läs mer