Hedbrokvecklare
Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)

Hedbrokvecklare Phiaris palustrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846). Hedbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-16 mm. Larven lever i maj juni av mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer