Svansmätare
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)

Svansmätare Ourapteryx sambucaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ourapteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758). Svansmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 44-54 mm. Larven lever på fläder, try och murgröna, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer