Brunhalsat jordfly
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brunhalsat jordfly Agrotis cinerea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775). Brunhalsat jordfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl. a. skräppa, timjan och luzern, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer