Barrskogsnunna
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

Nunna Lymantria monacha T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758). Nunna förekommer sällsynt från Sk till Hs, har vid sällsynta tillfällen uppträtt som skadedjur, detta gäller särskilt under åren 1898 - 1902. Vingbredd 36-55 mm. Larven lever huvudsakligen på barrträd, förpuppning på marken eller i barkspringor.

Mediafiler på webben
Läs mer