Vassmott
Chilo phragmitella (Hübner, 1810)

Vassmott Chilo phragmitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Chilo.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10754)Chilo phragmitella (Hübner, 1810). Vassmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 25-33 mm. Larven lever från september till maj i stjälken på vass och jättegröe, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer