Gäck
Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)

Gäck Trichosea ludifica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Trichosea.)
Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758). Gäck har tagits i ett exemplar i Sk, Trolle-Ljungby 1856. Vingbredd 37-45 mm. Larven lever främst på rönn men även på äpple, björk och hägg, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer