Blygrå säckmal
Coleophora plumbella Kanerva, 1941

Blygrå säckmal Coleophora plumbella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora plumbella Kanerva, 1941. Blygrå säckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever i en lappsäck på odon.

Mediafiler på webben
Läs mer