Sorgsvampmal
Nemapogon falstriellus (Haas, 1881)

Sorgsvampmal Nemapogon falstriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Nemapogon falstriellus (Haas, 1881). Sorgsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvudhår mörkbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna med ljusa fläckar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i kusttrakter med lövskog.

Associationer

Värdväxter: Tickor.

Beteende

Fjärilen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever troligen i tickor.

Utbredning

Påträffad på några få lokaler i södra Sverige. I övriga Norden finns den sällsynt i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer