Vitt aftonfly
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)

Vitt aftonfly Acronicta leporina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758. Vitt aftonfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever främst på al och björk men även på andra lövträd, förpuppning i murket trä.

Mediafiler på webben
Läs mer