Pantermätare
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)

Pantermätare Pseudopanthera macularia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudopanthera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758). Pantermätare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på vitplister och stinksyska, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer