Citronfläckad kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

Citronfläckad kärrtrollslända, hane - Leucorrhinia pectoralis T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Inga, om citronfläck finns. Alla kärrtrollsländor kan skiljas från övriga trollsländor på den vita pannan.

Beskrivning

Bakkropp 23-27 mm, bakvinge 30-33 mm. Liknar myrtrollslända och nordisk kärrtrollslända, men har en lysande citrongul ryggfläck på sjunde bakkroppssegmentet, vilket är typiskt för arten. Denna fläck finns hos båda könen. Unga outfärgade exemplar kan sakna denna fläck och då blir artbestämningen problematisk. Vingmärket är mörkare än hos nordisk kärrtrollslända.

Utbredning

Vid näringsrika rinnande och stillastående vatten. Detta är den kärrtrollslända som man oftast träffar på i näringsrika miljöer. Arten är funnen norrut till Dalarna och Medelpad samt på Öland och Gotland. Flygtid. Från maj till juli.

Mediafiler på webben
Läs mer