Vit tigerspinnare
Spilosoma urticae (Esper, 1789)

Vit tigerspinnare Spilosoma urticae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Spilosoma urticae (Esper, 1789). Vit tigerspinnare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 38-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer