Kommajordfly
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Kommajordfly Agrotis ipsilon T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766). Kommajordfly förekommer sällsynt från Sk till Ån, eftersom den är migrerande kan den vissa år vara mera allmän. Vingbredd 40-56 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer