Träbrunt ängsfly
Apamea sublustris (Esper, 1788)

Träbrunt ängsfly Apamea sublustris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apamea sublustris (Esper, 1788). Träbrunt ängsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 41-45 mm. Larven lever på gräsrötter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer