Kopparbrunt jordfly
Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kopparbrunt jordfly Chersotis cuprea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775). Kopparbrunt jordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 34-38 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer