Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855

Gullinjerad tågsäckmal Coleophora taeniipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855. Gullinjerad tågsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en frösäck främst på ryltåg. Synonym Coleophora galactaula Meyrick, 1928

Mediafiler på webben
Läs mer