Mjölonbrokvecklare
Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)

Mjölonbrokvecklare Argyroploce arbutella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758). Mjölonbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever från i maj juni i hopspunna blad på mjölon, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer