Brunfläckig lundmätare
Hemithea aestivaria (Hübner, 1799)

Brunfäckig lundmätare Hemithea aestivaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hemithea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hemithea aestivaria (Hübner, 1799), hane, larv. Brunfäckig lundmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 25-32 mm. Larven lever på ek, björk, slån och nypon, förpuppning mellan sammanpunna blad på marken. Synonym Phalaena strigata Müller, 1764

Mediafiler på webben
Läs mer