Ginstbladsguldmal
Phyllonorycter staintoniellus (Nicelli, 1851)

Ginstbladsguldmal Phyllonorycter staintoniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Phyllonorycter staintoniellus (Nicelli, 1851). Ginstbladsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns fyra otydliga hakar. På bakkanten fins tre otydliga hakar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ljunghedar där det växer ginst.

Associationer

Näringsväxt: Genista pilosa.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en översidig mina som drar samman bladet helt.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne och Halland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer