Dubbelmåneärtvecklare
Cydia fissana (Frölich, 1828)

Dubbelmåneärtvecklare Cydia fissana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia fissana (Frölich, 1828). Dubbelmåneärtvecklare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 14-15 mm. Larven lever i augusti september i baljorna av vicker.

Mediafiler på webben
Läs mer