Kärrdvärgmal
Stigmella continuella (Stainton, 1856)

Kärrdvärgmal Stigmella continuella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella continuella (Stainton, 1856). Kärrdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår gulorange, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna har en bronsbrun glans innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på kärrmarker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul men i minan ser den grönaktig ut. Den gör en lång gångmina med exkrementer som fyller hela gången. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, sällsynt i södra Norge och Finland. Mina av Kärrdvärgmal Stigmella continuella i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer