Prydlig johannesörtplattmal
Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)

Prydlig johannesörtplattmal Agonopterix hypericella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix hypericella (Hübner, 1817). Prydlig johannesörtplattmal förekommer sällsynt från Sm till Hs. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever på hopspunna blad av johannesört.

Mediafiler på webben
Läs mer