Apelguldmal
Phyllonorycter blancardellus (Fabricius, 1781)

Apelguldmal Phyllonorycter blancardella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter blancardellus (Fabricius, 1781). Apelguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-9 mm. Huvudhår brungula framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker samt trädgårdar där det växer äpplen.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge, södra Finland. Synonym Lithocolletis concomitella Bankes, 1899 Mina av Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus i apelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer