Vithakad röllekrotvecklare
Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)

Vithakad röllekrotvecklare Dichrorampha sequana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha sequana (Hübner, 1799). Vithakad röllekrotvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sm till Ög. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever från september till april i roten av rölleka och renfana, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer