Kastanjemal
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986

Kastanjemal Cameraria ohridella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Cameraria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10153)Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986. Kastanjemal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår orange. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna svagt glänsande, orangebruna. I spetsen på framkanten finns två vita hakar och på bakkanten två motstående. På mitten två vita tvärband, utåt mörkkantade. Från vingbasen ett kort, ljust längsstreck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i parker och trädgårdar där det växer hästkastanj.

Associationer

Näringsväxt: Aesculus hippocastanum.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i minst två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en fläckmina på bladets översida, oftast en mängd minor på samma blad. Förpuppning i minan.

Utbredning

Minor av kastanjemal påträffades i Sk 2003. Den har på senare tid expanderat från söder och då närmast Danmark där den togs 2002. 2004 påträffades den i Blekinge, 2005 i Halland, 2006 i Västergötland, 2007 i Småland och på Öland, 2008 i Bohuslän, 2009 på Gotland och 2010 i Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, och södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer